Vuur, aarde, lucht, water, de elementen van de kosmos die de cyclus van het leven bepalen. De zon verschroeit de aarde, laat meren en zee vernevelen en terugkeren als vruchtbaar water.

Wanneer de beeldhouwer de steen bekapt, kwetst, komt de ziel als een feniks vrij. Hij stijgt op in volle fantasie om dan terug neer te dalen in verstilde, verbindende vormen en emotie.

 

Fire, earth , air, water : the four elements of the cosmos  that define the cycle of life.

The sun scorches the earth, lets lakes  and seas haze over and return as fertile water.

When the sculptor hews and hurts the stone, the soul is released like a phoenix.

He rises in full fantasy to descend  again in stilling, uniting forms and emotion.

Lieven Debrabandere

Beelden aan de Moerdijk


 


BEELDEN

Mijn beeldhouwen is een zoektocht in mijn vormwereld. Elk beeld groeit naar zijn eigen vormharmonie. Het is boven­dien een bron van kontakt als de toeschouwer zich in mijn vormen herkent.

Het atelier ligt langs de fietsroute de Groene 62.

U kunt het atelier bezoeken en Lieven aan het werk zien wanneer we thuis zijn of na telefonische afspraak.